HOSE --- --- ---
HNX --- --- ---
UPCOM --- --- ---
Tin nổi bật
>> VietinBankSc thông báo việc thay đổi quy chế giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán

 VietinBankSc xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư về một số thay đổi liên quan đến giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch Chứng khoán được chính thức áp dụng kể từ ngày 12/9/2016, cụ thể kính mời Quý nhà đầu tư xem link dưới đây: https://www.vietinbanksc.com.vn/News/2016/9/9/372507.aspx

>> NĐT được đặt đồng thời lệnh mua và bán một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục

  Thay đổi phương thức giao dịch trên Sở GDCK kể từ ngày 18/07/2016: Nhà đầu tư được đặt đồng thời lệnh mua và lệnh bán cùng một mã Chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục. - Nhà đầu tư được đặt 1 loại lệnh (loại lệnh Mua hoặc loại lệnh Bán) đối với một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh định kỳ (Phiên ATO, phiên ATC).

>> Giảm lãi Margin, tri ân khách hàng

 Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, VietinBankSc triển khai chương trình giảm lãi suất sản phẩm giao dịch ký quỹ (margin) xuống mức thấp nhất 0.03%/ngày (tương đương 10.8%/năm), áp dụng kể từ ngày 01/09/2015.

Đăng nhập
Số tài khoản  
Mật khẩu:  
 
Điện thoại hỗ trợ khách hàng giao dịch ( địa bàn từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc ): 04.39741766
Điện thoại hỗ trợ khách hàng giao dịch ( địa bàn từ Quảng Nam trở vào miền Nam): 08.38213569