HOSE --- --- ---
HNX --- --- ---
UPCOM --- --- ---
Tin nổi bật
>> Lịch nghỉ giao dịch

 Được sự chấp thuận của UBCKNN và Sở giao dịch, VietinbankSc trân trọng thông báo lịch nghỉ giao dịch chứng khoán và nghỉ lễ như sau: Giỗ Tổ Hùng Vương: nghỉ giao dịch ngày thứ Ba, ngày 28/04/2015; Ngày Chiến thắng và Quốc tế Lao động: nghỉ giao dịch từ thứ Tư, ngày 29/04/2015 đến hết ngày thứ Sáu 01/05/2015; Giao dịch bình thường thứ Hai, ngày 04/05/2015. Chi tiết tại website Công ty.

>> Ngừng hỗ trợ đối với mã KSQ,OGC kể từ ngày 21/04/2015

 Công ty Chứng khoán Công thương ngừng hỗ trợ Margin đối với 02 mã: KSQ và OGC kể từ ngày 21/04/2015. Chi tiết xem tại website Công ty.

>> Giảm tỷ lệ hỗ trợ

 Kính gửi Quý nhà đầu tư, kể từ ngày 18/09/2014 Công ty Chứng khoán Công thương sẽ giảm tỷ lệ hỗ trợ đối với các mã chứng khoán:DBC, HCM, KLF, PET, PGS, PVC, PVS, PXS, VHG. Chi tiết Quý nhà đầu tham khảo tại Website Công ty. Trân trọng thông báo.

Đăng nhập
Số tài khoản  
Mật khẩu:  
 
Điện thoại hỗ trợ khách hàng giao dịch ( địa bàn từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc ): 04.39747948
Điện thoại hỗ trợ khách hàng giao dịch ( địa bàn từ Quảng Nam trở vào miền Nam): 08.38213569