HOSE --- --- ---
HNX --- --- ---
UPCOM --- --- ---
Tin nổi bật
>> Bản tin nhận định thị trường ngày 23/01/2017

 Tóm tắt thị trường: Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN - Index tăng 3.95 điểm (+0,58%), lên 686.26 điểm; chỉ số HNX - Index tăng 0.36 điểm (+0.43%), lên 83.24 điểm.

>> VietinBankSc thông báo việc thay đổi quy chế giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán

 VietinBankSc xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư về một số thay đổi liên quan đến giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch Chứng khoán được chính thức áp dụng kể từ ngày 12/9/2016, cụ thể kính mời Quý nhà đầu tư xem link dưới đây: https://www.vietinbanksc.com.vn/News/2016/9/9/372507.aspx

>> NĐT được đặt đồng thời lệnh mua và bán một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục

  Thay đổi phương thức giao dịch trên Sở GDCK kể từ ngày 18/07/2016: Nhà đầu tư được đặt đồng thời lệnh mua và lệnh bán cùng một mã Chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục. - Nhà đầu tư được đặt 1 loại lệnh (loại lệnh Mua hoặc loại lệnh Bán) đối với một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh định kỳ (Phiên ATO, phiên ATC).

Đăng nhập
Số tài khoản  
Mật khẩu:  
 
Điện thoại hỗ trợ khách hàng giao dịch ( địa bàn từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc ): 04.39741766
Điện thoại hỗ trợ khách hàng giao dịch ( địa bàn từ Quảng Nam trở vào miền Nam): 08.38213569