HOSE --- --- ---
HNX --- --- ---
UPCOM --- --- ---
Tin nổi bật
>> Giảm tỷ lệ hỗ trợ

 Kính gửi Quý nhà đầu tư, kể từ ngày 18/09/2014 Công ty Chứng khoán Công thương sẽ giảm tỷ lệ hỗ trợ đối với các mã chứng khoán:DBC, HCM, KLF, PET, PGS, PVC, PVS, PXS, VHG. Chi tiết Quý nhà đầu tham khảo tại Website Công ty. Trân trọng thông báo.

>> Cập nhật chức năng đặt lệnh trước ngày

 Kể từ ngày 24/01/2014, VietinbankSc chính thức triển khai chức năng đặt lệnh trước ngày giao dịch. Thời gian đặt lệnh: từ 16h ngày hôm trước tới 7h30 sáng ngày giao dịch hôm sau.Để thực hiện chức năng này, Quý nhà đầu tư truy cập mục "Tiện ích" trong Easy Trade. Quý nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn chi tiết trên Website Công ty.

>> Cập nhật chức năng chuyển khoản chứng khoán

 Kể từ ngày 05/12/2013, Quý Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán trên EasyTrade giữa tài khoản thông thường và tài khoản Margin. Chi tiết Quý Khách hàng truy cập màn hình "Tiện ích" trên EasyTrade để thực hiện. Hướng dẫn chi tiết sử dụng EasyTrade Quý Khách hàng tham khảo tại Website Công ty.

Đăng nhập
Số tài khoản  
Mật khẩu:  
 
Điện thoại hỗ trợ khách hàng giao dịch ( địa bàn từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc ): 04.39747948
Điện thoại hỗ trợ khách hàng giao dịch ( địa bàn từ Quảng Nam trở vào miền Nam): 08.38213569