HOSE --- --- ---
HNX --- --- ---
UPCOM --- --- ---
Tin nổi bật
>> Hội thảo "Cạnh tranh của ngành Hàng gia dụng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Cơ hội đầu tư cổ phiếu ngành Hàng gia dụng"

 Kính gửi quý Khách hàng, Ngày 21/12/2015 VietinbankSc phối hợp tổ chức hội thảo "Cạnh tranh của ngành Hàng gia dụng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Cơ hội đầu tư cổ phiếu ngành Hàng gia dụng" tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Kính mời quý Khách hàng quan tâm đăng ký tham dự. Trân trọng./.

>> Hội thảo "Bức tranh toàn cảnh thị trường Bất động sản Việt Nam. Cơ hội đầu tư cổ phiếu ngành Bất động sản"

 Kính gửi quý Khách hàng, Ngày 30/11/2015 VietinbankSc phối hợp tổ chức hội thảo "Bức tranh toàn cảnh thị trường Bất động sản Việt Nam. Cơ hội đầu tư cổ phiếu ngành Bất động sản" tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Kính mời quý Khách hàng quan tâm đăng ký tham dự. Trân trọng./.

>> Loại EFI ra khỏi danh mục ký quỹ tháng 9/2015

 Kính gửi quý nhà đầu tư, kể từ ngày 22/09/2015, VietinbankSc loại mã EFI ra khỏi danh mục ký quỹ. Trân trọng thông báo.

Đăng nhập
Số tài khoản  
Mật khẩu:  
 
Điện thoại hỗ trợ khách hàng giao dịch ( địa bàn từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc ): 04.39747948
Điện thoại hỗ trợ khách hàng giao dịch ( địa bàn từ Quảng Nam trở vào miền Nam): 08.38213569