HOSE --- --- ---
HNX --- --- ---
UPCOM --- --- ---
Tin nổi bật
>> Cập nhật chức năng đặt lệnh trước ngày

 Kể từ ngày 24/01/2014, VietinbankSc chính thức triển khai chức năng đặt lệnh trước ngày giao dịch. Thời gian đặt lệnh: từ 16h ngày hôm trước tới 7h30 sáng ngày giao dịch hôm sau.Để thực hiện chức năng này, Quý nhà đầu tư truy cập mục "Tiện ích" trong Easy Trade. Quý nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn chi tiết trên Website Công ty.

>> Mở tài khoản chuyên dùng

 VietinBankSc đã triển khai Tài khoản chứng khoán kết nối Tài khoản ngân hàng mang lại nhiều lợi ích cho Quý Nhà đầu tư. Kính mời Quý Nhà đầu tư vui lòng đến ngay các Chi Nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam - nơi Quý nhà đầu tư đã mở tài khoản chứng khoán - để thực hiện mở tài khoản chuyên dùng (vui lòng mang theo CMND). Sau ngày 15/12/2013, VietinBankSc sẽ tạm thời khóa chức năng đặt lệnh Mua/Bán nếu Quý Nhà đầu tư chưa đến đăng ký. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bộ phận CSKH của VietinBankSc. (Đối với Quý Nhà đầu tư từ Quảng Bình trở ra: 04.39747438; Đối với Quý Nhà đầu tư từ Quảng Nam trở vào: 08.38200904). Lưu ý: Thông báo này không áp dụng cho Quý Nhà đầu tư mở tài khoản trực tiếp tại Trụ sở chính, Chi Nhánh của VietinBankSc.

>> Cập nhật chức năng chuyển khoản chứng khoán

 Kể từ ngày 05/12/2013, Quý Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán trên EasyTrade giữa tài khoản thông thường và tài khoản Margin. Chi tiết Quý Khách hàng truy cập màn hình "Tiện ích" trên EasyTrade để thực hiện. Hướng dẫn chi tiết sử dụng EasyTrade Quý Khách hàng tham khảo tại Website Công ty.

Đăng nhập
Số tài khoản  
Mật khẩu:  
 
Hotline : 04.39747948 - 08.38213569